RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Denk mee over een nieuw WRV!

26-1-2017

Door: Steven Kromhout Geert van der Wilt Thierry Wever

De verdeling van sociale huurwoningen loopt vast en wij geloven dat dit beter kan. Daarom organiseren we "Denk mee over een nieuw WRV!". Kom 23 maart naar de Balie in Amsterdam.

Het huidige systeem van woonruimteverdeling is aan herziening toe. Om vrijkomende woningen eerlijk te verdelen, maken corporaties gebruik van woonruimteverdeelsystemen. Mensen kunnen reageren op beschikbare woningen, en vaak wordt op basis van inschrijfduur bepaald wie de woning krijgt. Dit leidt tot lange wachttijden, waarbij voorzorginschrijvers de meeste kans maken en spoedzoekers vaak achter het net vissen. Kortom: het loopt niet!

Kom dus 23 maart naar De Balie in Amsterdam en denk met ons mee over een nieuw WRV!

In drie rondes krijg je inspiratie, praktijkverhalen en analyses en worden kritische vragen gesteld. Samen met jou komen we tot nieuwe ideeën over een eerlijk, rechtvaardig, goed werkend woonruimteverdeelsysteem. Niet achteroverleunen, maar meedoen dus!

Klik hier voor meer informatie over het programma, kosten en inschrijven. Meld je aan voor 14 februari, en krijg € 100,- korting. Huurders krijgen altijd € 100 korting.

 

Actueel