RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Misverstanden over de woningmarkt #1

15-3-2017

Door: André Buys

In ons werk komen we geregeld misverstanden tegen over de woningmarkt. Vaak hebben die te maken met de vermeende of onderschatte gevolgen van demografische ontwikkelingen. We zetten de komende tijd een aantal veel voorkomende misverstanden op een rij.  

Het eerste misverstand is:


Andere misverstanden, die we de komende weken stuk voor stuk zullen behandelen zijn:

> Gezinnen blijven tegenwoordig in de stad wonen; 
> Nieuwbouw zorgt voor lange verhuisketens; 
> De vergrijzing zorgt voor vraag naar appartementen;
> Omvang doelgroep = behoefte aan sociale huur; 
> Een koopwoning is een appeltje voor de dorst.

Actueel