RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Kernanalyses in Zeeland en West-Brabant

Door: Johan van Iersel Roxanne Mulder Marlies van der Vlugt 23-6-2017

Opdrachtgever: Stadlander en R&B Wonen

Voor de corporaties R&B Wonen en Stadlander heeft RIGO de actuele situatie en de ontwikkeling van inkomensgroepen en woningbehoefte weergegeven in de kernen in hun werkgebied.

In het najaar van 2016 heeft RIGO het rapport ‘Actualisatie woningmarktonderzoek’ opgeleverd. In dit rapport is op regionaal niveau de actuele en toekomstige situatie op de woningmarkt in West-Brabant, Tholen en Bevelanden in beeld gebracht. Op factsheets zijn resultaten op gemeentelijk niveau weergegeven. Corporaties R&B Wonen en Stadlander wensten meer inzicht in de woningmarkt in wijken en kernen in hun werkgebied, als onderlegger voor op te stellen kernvisies. Het ging om wijken en kernen in de gemeenten Borsele, Reimerswaal, Woensdrecht, Steenbergen, Bergen op Zoom en Tholen.

Lopende projecten