RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Kernanalyses in Zeeland en West-Brabant

Door: Johan van Iersel Roxanne Mulder Marlies van der Vlugt 19-1-2017

Opdrachtgever: Stadlander en R&B Wonen

We vertalen het eerder gedane woningmarktonderzoek door naar de kernen, wijken en buurten in het werkgebied van Stadlander en R&B Wonen. 

In 2016 heeft RIGO de studie ' Actualisatie woningmarktonderzoek, Grondslag voor de actualisatie van de Visie op Wonen en Leven in West-Brabant, Tholen en Bevelanden' afgerond. In deze studie is de actuele en toekomstige situatie op de woningmarkt inzichtelijk gemaakt in onder meer de gemeenten Reimerswaal, Borsele, Bergen op Zoom, Tholen, Woensdrecht en Steenbergen (het werkgebied van de corporaties R&B Wonen en Stadlander). 

Beide corporaties wensen meer inzicht in de situatie op lager schaalniveau: de kernen, wijken en buurten in hun werkgebied. RIGO zet deze informatie op een rij, via dataverzameling en - waar mogelijk - een woningmarktsimulatie op basis van het WoON 2015.

Lopende projecten