RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Sociale huur in de Kromme Rijnstreek

Door: André Buys 23-1-2017

Opdrachtgever: Viveste

Verkenning naar de behoefte aan sociale huur in de Kromme Rijnstreek tot het jaar 2030. Ten behoeve van de portefeuillestrategie van Viveste verricht RIGO een cijfermatige verkenning naar de ontwikkeling van de behoefte aan sociale huur tot het jaar 2030 in de Kromme Rijnstreek. Dit zijn de gemeenten Houten, Wijk bij Duurstede en Bunnik. Behalve de trendmatige ontwikkeling wordt hierbij ook een alternatief scenario ('minder ruim wonen') doorgerekend.

Lopende projecten