RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Regionaal actieprogramma voor de Kop van Noord-Holland

Door: Paul van Grieken Laura Keesman 22-6-2017

Opdrachtgever: Samenwerkende gemeenten

De vier gemeenten in de Kop van Noord-Holland werken samen aan het actieprogramma voor Wonen – RAP 2.0. RIGO heeft de regio ondersteund met het proces en het schrijven van een bondig programma dat instemming heeft van alle gemeenten en de provincie Noord-Holland.

De provincie Noord-Holland streeft met haar woonvisie naar voldoende woningen van goede kwaliteit en heeft met haar ruimtelijke verordening de verplichting vastgelegd dat daarover regionaal afspraken worden gemaakt. Met het regionaal actieprogramma (RAP) geeft ook de regio Kop van Noord-Holland – Den Helder, Schagen, Hollands Kroon en Texel – invulling aan de ambitie om het woonbeleid met in samenhang tot uitvoering te brengen. RIGO heeft de gemeenten ondersteund met het aanbrengen van die samenhang en onderlinge afstemming; en heeft de daarover gemaakte afspraken een helder een bondig programma opgeschreven.

Lopende projecten