RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Regionaal actieprogramma voor de Kop van Noord-Holland

Door: Paul van Grieken Laura Keesman 8-2-2017

Opdrachtgever: Samenwerkende gemeenten

De vier gemeenten in de Kop van Noord-Holland werken samen aan het actieprogramma voor Wonen – RAP 2.0. RIGO ondersteunt de regio met in het proces schrijft een bondig programma.

De provincie Noord-Holland streeft met haar woonvisie naar voldoende woningen van goede kwaliteit en heeft met ruimtelijke verordening de verplichting vastgelegd dat daarover regionaal afspraken worden gemaakt. Met het regionaal actieprogramma (RAP) geeft ook de regio Kop van Noord-Holland – Den Helder, Schagen, Hollands Kroon en Texel – invulling aan de ambitie om het woonbeleid met in samenhang tot uitvoering te brengen. RIGO gaat de gemeenten ondersteunen in het aanbrengen van die samenhang en afstemming, en schrijft de daarover gemaakte afspraken een helder een bondig op.

Lopende projecten