RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Strategische voorraadbeleid

Door: Thierry Wever Michelle Hu 20-2-2017

Opdrachtgever: Wbv Arnemuiden

RIGO actualiseert het strategisch voorraadbeleid van woningbouwvereniging Arnemuiden.

Woningbouwvereniging Arnemuiden bezit 376 woningen in Arnemuiden en heeft RIGO gevraagd voor het actualiseren van haar strategisch voorraadbeleid. Uitgangspunt is een pragmatische en efficiënte aanpak, waarin we komen tot een herijking van de beleidskeuzes op strategisch- en complexniveau. Dit is vervolgens input voor de actualisatie van het beleidsplan en nieuwe prestatieafspraken.  

Het resultaat bestaat uiteindelijk uit vier “producten”: (1) een notitie strategisch voorraadbeleid, (2) een beknopte kernvisie/strategie voor Arnemuiden, (3) een matrix met het resultaat van de vastgestelde complexstrategieën en –labels en (4) een financiële doorrekening van de strategie. Voor dit laatste maken we gebruik van de Transparantietool van Aedes.

Lopende projecten