RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Herijking Woonruimteverdeling

Door: Steven Kromhout Thierry Wever Roxanne Mulder 7-2-2017

Opdrachtgever: Gemeente Aalsmeer en Amstelveen

RIGO ondersteunt de twee gemeenten bij de voorbereiding op de regionale herijking van de woonruimteverdeling. 

De gemeenten in de voormalige Stadsregio Amsterdam werken sinds jaar en dag nauw samen bij het bepalen van hun huisvestingsbeleid voor gereguleerde huurwoningen. In 2017 willen zij hun regels voor de verdeling van woonruimte kritisch tegen het licht houden. RIGO ondersteunt de gemeenten Aalsmeer en Amstelveen bij de voorbereiding op deze discussie.

Lopende projecten