RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Woningbouwprogramma Harlingen

Door: Jan Scheele - Goedhart Michelle Hu 10-3-2017

Opdrachtgever: Gemeente Harlingen

Voor de gemeente Harlingen beoordeelt RIGO in hoeverre het bouwprogramma uit de Woonvisie 2013 nog actueel is.

Lopende projecten