RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Woningmarktonderzoek Neerijnen

Door: Geert van der Wilt Elien Smeulders Roxanne Mulder 16-3-2017

Opdrachtgever: Gemeente en corporaties

In opdracht van Woonstichting De Kernen, Woningbouwvereniging De Goede Woning Neerijnen en de gemeente Neerijnen voert RIGO een woningmarktonderzoek uit in (de kernen van) de gemeente Neerijnen. 

RIGO geeft een actueel beeld van de woningmarkt en raamt de ontwikkeling van verschillende doelgroepen en de woningbehoefte. Ook gaan we in op de positie van middeninkomens en de effecten van extramuralisering.

Lopende projecten