RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Woningmarktonderzoek

Door: Johan van Iersel Marlies van der Vlugt Roxanne Mulder 17-2-2017

Opdrachtgever: Gemeenten regio Midden-Groningen

In opdracht van de corporaties en de gemeenten in de regio Midden-Groningen onderzoekt RIGO de woningmarkt in (de kernen van) Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde. 

RIGO geeft een actueel beeld van de woningmarkt en raamt de ontwikkeling van inkomensgroepen en de woningbehoefte. Ook gaat RIGO in op de effecten van vergunninghouders, extramuralisering en aardbevingen op de regionale en lokale woningmarkt.

Lopende projecten