RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Stilstand is achteruitgang

22-9-2016

Door: Rob de Wildt

“Nederland heeft weer vaste grond onder de voeten”, aldus de koning. Maar veel Nederlanders hebben liever een woning. Op het gebied van de koopwoningmarkt verzuimt het kabinet de benodigde maatregelen te nemen.

De dag na de troonrede blijkt de prijsstijging van bestaande woningen op een peil van 6% reëel te zijn beland. De sterke prijsstijging is een duidelijk teken dat stabiliserende maatregelen nodig kunnen zijn. De les uit het rapport van de commissie Huizenprijzen (‘Kosten koper’) lijkt alweer vergeten. Simpele en doeltreffende maatregelen zijn mogelijk:

  1. Gebruik de ruimte van renteverlagingen om een rem te zetten op de renteaftrek van uitstaande aflossingsvrije leningen. Die kunnen na renteherziening nog maar tot 50% van de WOZ-waarde worden opgevoerd. Dit bevordert dat het hogere deel van de lening wordt omgezet in annuïtair.
  2. Voer per 2020 een maximum in voor de renteaftrek, zoals ook de pensioenopbouw sinds vorig jaar is gemaximeerd. En laat dit maximum jaarlijks met 2% afnemen. Dit maximum zou ook nog getrapt kunnen zijn naar energielabel: lager voor G, hoger voor A of A++.
  3. Verhoog de overdrachtsbelasting voor woonruimte naar 2,5 of 3% en gebruik de opbrengst voor het stimuleren van nieuwe woningen (overheveling van bestaand naar nieuw). De 2% overdrachtsbelasting levert nu zo’n 1 miljard op.

Zulke maatregelen leveren genoeg budgetruimte voor een stimulerend beleid voor nieuwbouw en transformatie. Het streven moet zijn om in 2017 tenminste 20.000 woningen meer te bouwen dan in 2015. Dit zal zich vooral moeten richten op de gebieden met krapte op de woningmarkt.

Gemeenten of regio’s die méér bouwen (opleveren) dan in 2015 zouden een premie kunnen krijgen van €20.000 of €30.000 per woning. Hiervoor is dus een budget nodig van 400 tot 600 miljoen. De gemeente of regio zou zelf kunnen bezien hoe deze subsidie wordt besteed: aan versnelde bouw op bepaalde locaties, aan de bouwproductie door woningcorporaties of beleggers, aan specifieke versnellingen of aan eigen investeringen in bouwlocaties.

Discrepantie woningmarkt: bestaande woningen en nieuwbouw:

 

Meer nieuws

Eerdere nieuwsbrief