RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Voorkom de boete, realiseer je taakstelling

16-11-2016

Door: Roxanne Mulder

Downloads: Samenvatting

Begin november werd een conceptwetsvoorstel gepresenteerd waarin staat dat gemeenten die structureel hun taakstelling met betrekking tot het huisvesten van vergunninghouders niet halen een boete moeten betalen. Maar hoe realiseer je deze taakstelling?

Bij RIGO is afgelopen jaar een afstudeeronderzoek uitgevoerd naar succesfactoren en knelpunten bij het realiseren van de gemeentelijke taakstelling. Uit data-analyse bleek onder andere dat:

  • Grotere gemeenten vaker de taakstelling niet haalden dan kleinere gemeenten;
  • Gemeenten met een kleiner aandeel sociale huurwoningen meer moeite hadden hun taakstelling te realiseren;
  • Gemeenten in schaarste gebieden meer moeite hadden met hun taakstelling dan gemeenten daarbuiten;
  • Gemeenten die naast de taakstelling van 2015 ook nog een achterstand weg moesten werken, minder vaak aan de taakstelling voldeden dan gemeenten zonder achterstanden.

 

Maar wat als deze kenmerken ‘tegen zitten’? Hoe realiseer je je taakstelling alsnog? In het kader van het onderzoek is met acht gemeenten en platform Opnieuw Thuis gesproken om te achterhalen welke factoren bijdragen aan succes.

Een mogelijkheid is regionale samenwerking. Zo zijn er gemeenten die gezamenlijk vergunninghouders opvangen in getransformeerd vastgoed (via de GVA-regeling van het Rijk). Andere gemeenten wisselen onderling vergunninghouders uit als deze niet goed aansluiten bij het huidige aanbod. Benieuwd naar verdere uitkomsten, lees dan hier de samenvatting.

Meer nieuws

Eerdere nieuwsbrief