RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Keuzes maken in de corridor Amsterdam-Hoorn

29-11-2016

Door: Miriam Dorigo

In de corridor Amsterdam-Hoorn wordt gewerkt aan het verbeteren van de bereikbaarheid. RIGO ondersteunt bij het maken van kansrijke maatregelpakketten om de corridor Amsterdam-Hoorn bereikbaar te houden.

De afgelopen jaren zijn diverse bereikbaarheidsmaatregelen genomen. Uit onderzoek blijkt echter dat de filedruk na 2020 weer zal toenemen. De MIRT-Verkenning “Corridorstudie Amsterdam-Hoorn” is een onderzoek naar maatregelen die na 2020 de bereikbaarheid in de corridor moeten verbeteren. RIGO neemt samen met Antea Group een lijst van maatregelen onder de loep. Het doel hiervan is om kansrijke maatregelpakketten samen te stellen waarover bestuurlijk kan worden beslist.

RIGO werkt in dit project samen met het Rijk, de provincie Noord-Holland, betrokken gemeenten, maar ook partijen zoals Rijkswaterstaat en ProRail. De mogelijke maatregelen zijn zeer divers van aard. De verkenning betreft zowel fysieke maatregelen als gedragsmaatregelen. Voorbeelden van mogelijke maatregelen zijn de aanleg van snelfietsroutes en het ontwikkelen van aantrekkelijke treinstation-omgevingen om het aandeel reizigers met de trein te verhogen en de aanpassingen van de infrastructuur voor de auto.

RIGO verzamelt informatie over de verwachtte effectiviteit van maatregelen, zodat een optimale keuze kan worden gemaakt. Naast het verbeteren van de bereikbaarheid, spelen ook de thema’s economie en duurzaamheid een belangrijke rol in de verkenning. Een interessante en uitdagende opgave dus, waar we met veel plezier aan werken!

Meer nieuws

Eerdere nieuwsbrief