RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Er is weer investeringsmoed

15-11-2016

Door: Paul van Grieken

Na jaren van terughoudendheid zien we dat corporaties weer meer bereid zijn – en de moed hebben – om te investeren in de wijken. Met deze hervonden investeringsmoed ontstaan mogelijkheden om de stedelijke vernieuwing weer op te pakken.

De kredietcrisis, de onzekerheid in aanloop naar de nieuwe Woningwet en de verhuurdersheffing leidden de afgelopen jaren tot behoedzaamheid in investeringen, waarmee de wijkaanpak stilviel. De leefbaarheid in de stedelijke vernieuwingswijken en het sociale perspectief van hun bewoners zijn er in de tussentijd veelal niet beter op geworden. Met de hervonden investeringsmoed ontstaat een hernieuwde aandacht voor de stedelijke vernieuwingswijken. Anders dan vóór de crisis hebben gemeenten en corporaties geen behoefte (meer) aan grote visies voor grootschalige herstructureringsplannen, maar staat hen een gebiedsgerichte aanpak voor ogen.

RIGO heeft het afgelopen jaar op diverse wijzen gemeenten en corporaties ondersteund bij de vertaling van investeringsmoed naar aanpak. Met een quick scan en hand out voor het Amsterdamse Stadsdeel Nieuw-West leverden wij cijfers over de bevolking, verhuisbewegingen en -wensen in compacte vorm, als onderlegger voor een investeringsstartbijeenkomst met alle stakeholders. Voor de Gemeente Den Haag leverden wij een inhoudelijke bijdrage aan vier woontafels en begeleiden we vervolgens de dialoog met diverse belanghebbenden. Eerder in het jaar vroeg woningcorporatie Vivare een soortgelijke opzet op het thema leefbaarheid in de wijk: met eerst een inhoudelijke introductie en vervolgens gespreksbegeleiding met professionals.

Dankzij de onafhankelijkheid en inhoudelijk deskundigheid van RIGO kunnen onze opdrachtgevers hun handen vrijhouden in het samenspel met diverse belanghebbenden en krijgt ieder meer dan voldoende verdieping mee voor een inspirerend (vervolg)traject.

Meer nieuws

Eerdere nieuwsbrief