RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Slimme meter bespaart alleen met slimme feedback

29-1-2017

Door: Peter Berkhout

Downloads: Rapport Artikel AD

Huurders blijken energiezuiniger gedrag te vertonen als zij gebruikmaken van een slimme-meter-app en geregeld notificaties ontvangen over hun actuele elektriciteitsverbruik, aangevuld met besparingstips. Zo kunnen ze gemiddeld 3 tot 6% op de elektriciteitsrekening besparen, wat neerkomt op een bedrag tussen de 33 en 66 euro per jaar. Dit blijkt uit een RIGO-onderzoek in opdracht van Woonstad Rotterdam. 

De mogelijke besparing bleek het grootst in woningen van slechte kwaliteit en bij huishoudens die een relatief groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan energiekosten. Opvallend is dat feedback de onderzochte huishoudens niet bewuster maakte van de hoeveelheid energie die zij gebruiken. Ze konden na de onderzoeksperiode geen betere inschatting maken van hun jaarverbruik.

Wel werden ze na verloop van tijd iets optimistischer over hun besparings-mogelijkheden. Het onderzoek toont aan dat de manier waarop huishoudens inzicht krijgen in hun energieverbruik bepalend is voor het succes van de Slimme Meter. Een app in combinatie met regelmatige e-mailberichten met het actuele verbruik en besparingstips blijkt goed te werken. Deelnemers aan het onderzoek waardeerden de mails gemiddeld met een 7,3 en ruim 90% gaf aan regelmatig zo’n mail te willen ontvangen van de energieleverancier, bij voorkeur eens per maand.

Meer nieuws

Eerdere nieuwsbrief