RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

42% corporatiehuurders vertrekt binnen 5 jaar

31-1-2017

Door: Steven Kromhout

Downloads: Rapport

Bijna de helft van de huurders van corporatiewoningen stroomt binnen 5 jaar na verhuring door naar een volgende woning. Veranderingen in hun huishouden spelen daarbij een grote rol, zo blijkt uit onderzoek in drie grootstedelijke regio’s.

In opdracht van het ministerie van BZK, Kennisplatform Corpovenista en de Stadsregio Amsterdam deed RIGO onderzoek naar de ontwikkelingen in de kenmerken van huurders nadat ze een corporatiewoning zijn gaan huren. Hoe verandert hun huishouden, hoe ontwikkelt hun inkomen zich en hoe lang blijven ze in de woning wonen? Om die vragen te beantwoorden zijn gegevens over corporatiewoningen en hun huurders over een lange reeks van jaren geanalyseerd. Het onderzoek vond plaats in drie regio’s: Haaglanden, de regio Amsterdam en Rijnmond.

Helft goedkope scheefheid is na vijf jaar verdwenen

Uit de resultaten komen grote verschillen naar voren tussen diverse groepen huurders. Bij jonge huurders is de dynamiek het grootst: hun inkomen en huishouden groeit het meest en zij verhuizen het snelst. Oudere huurders zijn relatief honkvast; bij hen neemt het inkomen en het aantal leden van het huishouden op den duur juist af. Van de goedkope scheefwoners is 35% na 5 jaar vertrokken en van de rest behoort een derde inmiddels tot de doelgroep met een inkomen tot €35.739. 

Grote woningen zijn flexibeler

Uit het onderzoek blijkt dat de inkomensontwikkeling weinig invloed heeft op de verhuisbeslissingen van corporatiehuurders. Huurders gaan vooral verhuizen als de samenstelling van hun huishouden verandert, waardoor de woning niet meer past bij het aantal leden. Daarbij speelt ook de grootte van de woning een rol: huurders van kleine woningen stromen eerder door wanneer hun huishouden verandert, dan huurders van grote woningen, die meer flexibiliteit bieden.

Meer nieuws

Eerdere nieuwsbrief