RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Talk of the town - Erfpacht Amsterdam

3-2-2017

Door: Peter Berkhout

Downloads: Rapport

Meer over: Eeuwigdurende erfpacht lijkt goedkoper dan het is Erfpacht Amsterdam 2.0 'De Amsterdamse keuze voor fictieve opstalwaarden' Erfpacht Amsterdam Erfpacht: Amsterdam rekent twee keer de marktwaarde

Het Amsterdamse erfpachtstelsel, is afgelopen jaar behoorlijk op de schop gegaan. Pakhuis De Zwijger organiseerde hierover op 23 januari een gesprek. Rob de Wildt leverde namens RIGO een bijdrage. Ook deden we onderzoek in opdracht van Vereniging Eigen Huis.

Naast tijdelijke en voortdurende erfpacht, bestaat er inmiddels ook eeuwigdurende erfpacht. Huidige erfpachters kunnen overstappen d.m.v. een Overstapregeling. Het college van B&W heeft de Overstapregeling van voortdurende naar eeuwigdurende erfpacht vrijgegeven voor inspraak en tegelijk met de Overstapregeling beslist de gemeente in juni 2017 ook over de ‘Grondwaardebepaling voor bestaande erfpachtrechten’ en het aanvullende erfpachtbeleid. 

Lees hier ons rapport Eeuwigdurend duur? en zie het het persbericht van Vereniging Eigen Huis. 


Kijk hieronder de bijeenkomst terug. Onze bijdrage vanaf minuut 53.00.

Meer nieuws

Eerdere nieuwsbrief