RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Ons werk

Door onderzoek, kennisontwikkeling en beleidsondersteuning draagt RIGO bij aan de kwaliteit van de besluitvorming. We komen overal: onze opdrachtgevers zijn het Rijk, provincies, regio’s, gemeenten, brancheorganisaties en kennisinstituten en maatschappelijke ondernemingen als zorginstellingen en woningcorporaties. 

Zie hieronder voor een greep uit onze werkvelden.

Werkvelden