RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Ladder voor duurzame verstedelijking

Meer weten: Hans van der Reijden Eva Broxterman Geert van der Wilt


Geen enkel nieuw woningbouwplan ontkomt nog aan de 'toets op de Ladder voor duurzame verstedelijking’.

Zo langzamerhand is iedereen zich ervan bewust dat het alleen al juridisch van essentieel belang is om bij een nieuw woningbouwproject de toets op de Ladder voor duurzame verstedelijking uit te voeren. Indien deze toets niet wordt doorlopen, kan (onder andere bij een bezwaar) aan het plan goedkeuring worden onthouden als gevolg van een uitspraak van de Raad van State. Dit kan ook indien een plan past binnen het bestaande gemeentelijk beleid.

RIGO doet veel in het kader van de Ladder voor duurzame verstedelijking 

Wij voeren voor verschillende opdrachtgevers een zogenaamde toets op de Ladder van duurzame verstedelijking uit. Doorgaans in de vorm van een rapportage als onderdeel van een bestemmingsplanprocedure.

We kijken altijd eerst samen met de opdrachtgever of een onderbouwing eenvoudig(er) kan en welke kans van slagen de toets heeft. Soms volstaat een eenvoudige korte toets, maar het kan ook juist een complex verhaal worden. Daarnaast begeleiden we vaak het hele proces van onderbouwing tot goedkeuring van een plan.

Naast de uitvoering van de toets is RIGO als adviesbureau ook betrokken bij de implementatie van de Ladder bij provincie en regio’s en deden wij studies naar de werking van de Ladder in de praktijk. 

Voor meer informatie over de Ladder voor duurzame verstedelijking verwijzen we u graag naar: www.woningbouwtoets.nl


 

Meer over: Toets Bergwijkstadspark aan Ladder voor Duurzame Verstedelijking Aantonen woningbehoefte wettelijk verplicht Toets aan de ladder? Begin op tijd!