RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Coaching 'on the job'

Meer weten: Arian Boersma Paul van Grieken Sjoerd Zeelenberg


Steeds vaker krijgen we de vraag om beleidsmedewerkers te coachen in het uitvoeren van hun werkzaamheden, in het bijzonder bij het ontwikkelen van beleid en strategie en bij het maken van prestatieafspraken.

Als we beleid maken, vinden we het heel belangrijk nauw samen te werken met de verantwoordelijke beleidsmedewerkers bij de opdrachtgevers. Zij zijn immers degenen die na vaststelling ervoor moeten zorgen dat keuzen doorwerken in de organisatie en voornemens gerealiseerd worden. Een stap verder gaat ‘coaching on the job’: niet het werk overnemen, maar beleidsmedewerkers helpen zo veel mogelijk zelf te doen. Via periodieke gesprekken helpen we in denken, reflecteren we op voorstellen en leveren we input (kennis en ervaring) bij de voorbereiding van overleggen met bestuurders, politici, collega’s en partners. Aantal ‘coachgesprekken’ en frequentie worden door de opdrachtgever bepaald. We zien de vraag naar dit type ondersteuning toenemen en doen dit werk met veel plezier.