RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Datasets

Meer weten: Hans van der Reijden


Feiten en cijfers zijn onmisbaar als onderbouwing en illustratie bij onze opdrachten. Sinds 1994 gebruiken wij daarom veelvuldig geo-informatie (GIS) in onze analyses. GIS is een onmisbaar onderdeel geworden van ons werk. Niet alleen zetten we deze techniek in voor onze onderzoeken (zie daarvoor het werkveld geo-analyse), ook is een deel van de datasets die wij hebben ontwikkeld als los product beschikbaar. Het gaat hier vooral om datasets op het gebied van wonen: woningprijzen, woningtypes, bewoners, et cetera.

Meer informatie en prijzen zijn te vinden op de website www.wonenopdekaart.nl. Daarnaast is maatwerk bij levering van data natuurlijk altijd mogelijk.


 

Meer over: Geo-analyse