RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Geo-analyse

Meer weten: Hans van der Reijden Jan Scheele - Goedhart Elien Smeulders Michelle Hu


Met geografische informatiesystemen (GIS) zijn steeds geavanceerdere analyses mogelijk – ook op ons werkgebied. In steeds meer projecten maken we daarom gebruik van geografische analyses. Bij die analyse maken we gebruik van een combinatie van diverse datasets, die juist in samenhang helpen bij de beantwoording van uw vraag.

Voorbeelden van toepassingen uit de afgelopen jaren zijn: wat is het effect van een stedelijke vernieuwingsingreep op de woningwaarde in de omgeving? Hoe hangen sociale cohesie en leefbaarheid samen? Hoe veel oudere huishoudens wonen ver van zorgvoorzieningen af? In welke buurten worden huishoudens het zwaarst getroffen door stijgende energieprijzen?


 

Meer over: Datasets