RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Transparantietool

Meer weten: Peter van Os Thierry Wever


Een woningcorporatie is continu in gesprek met gemeenten en huurders. De Transparantietool geeft inzicht in wat er volkshuisvestelijk én financieel gebeurt als je met elkaar bepaalde keuzes maakt. Het helpt je duidelijk uit te leggen wat er kan en niet kan. Met de Transparantietool praat je een stuk gemakkelijker.

Welke volkshuisvestelijke én financiële gevolgen heeft het als een woningcorporatie kiest voor nieuwbouw, minder huurverhoging of juist voor isolatie van woningen? De door RIGO in opdracht van Aedes ontwikkelde Transparantietool laat dat op praktische wijze zien. Een mooie basis voor het gesprek met gemeenten en huurders over beleidskeuzes en bij prestatieafspraken!

De Transparantietool in 1,5 minuut:De Transparantietool is er in twee versies: voor corporaties tot 12.000 woningen en een voor grotere corporaties (deze laatste ontwikkeld in samenwerking met Ortec Finance). 

Kortom aan de slag! 

Wilt u aan de slag met de Transparantietool? Stuur dan een mail naar Transparantietool@aedes.nl.


 

Meer over: Glashelder beleid van woningcorporaties Webinar Transparantietool terugkijken?