RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Leefbaarometer

Meer weten: Miriam Dorigo Kees Leidelmeijer


Hoe leefbaar zijn wijken en buurten? En welke ontwikkelingen doen zich daarin voor? Waar gaat het de goede kant uit en welke gebieden glijden af?

Voor het toenmalig Ministerie van VROM ontwikkelde RIGO de Leefbaarometer. Een unieke monitor die - aan de hand van inmiddels 100 indicatoren - de leefbaarheidsscore berekent. Landelijk dekkend en afdalend tot een ongekend laag schaalniveau. De Leefbaarometer geeft informatie over de leefbaarheid in alle buurten en wijken van Nederland. Het geeft de situatie in de wijk weer, maar ook ontwikkelingen en achtergronden van de buurt. Hiermee biedt de Leefbaarometer de mogelijkheid om snel en adequaat te reageren bij eventuele negatieve ontwikkelingen. De Leefbaarometer bevat informatie over 2002, 2008, 2012 en 2014. De gegevens zijn online en als 'app' beschikbaar: zie www.leefbaarometer.nl.

De Leefbaarometer kan gebruikt worden bij beleidsvoorbereiding: daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om probleemsignalering en het stellen van een eerste wijkdiagnose. Ook kan het instrument gebruikt worden voor monitoring, evaluaties en verdiepend onderzoek. De Minister voor Wonen en Rijksdienst gebruikt de Leefbaarometer onder andere voor de monitoring van de leefbaarheidsontwikkelingen in Nederland. Ook is de Leefbaarometer bijvoorbeeld gebruikt voor onderzoek naar waterbedeffecten, om in de gaten te houden of problemen in aandachtswijken zich niet verplaatsen naar andere wijken.

De Leefbaarometer kan ook ingezet worden voor vroegtijdige probleemsignalering. Dit is een methodiek waarin de Leefbaarometer wordt gebruikt om samen met lokale kennis en andere databronnen een risico-inschatting voor het mogelijke afglijden van wijken te maken. Dankzij deze vroegsignaleringsmethodiek kunnen gemeenten op tijd beleidsinterventies inzetten, nog voordat de leefbaarheidsproblemen groot zijn.

De Leefbaarometer bevat informatie over 2002, 2008, 2012 en 2014. De Leefbaarometer wordt iedere twee jaar geactualiseerd. De gegevens zijn online en als 'app' beschikbaar: zie www.leefbaarometer.nl.