RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Lemon

Meer weten: Esther Cozijnsen


Leefbaarheid is een begrip waar iedereen zich wel iets bij kan voorstellen. Maar hoe meet en weet je hoe het ermee staat? Hoe verhoudt de leefbaarheid in de ene wijk zich tot die in een andere? En hoe volg je de ontwikkeling ervan in de tijd? 

Lemon ®, de leefbaarheidmonitor van RIGO, maakt het oordeel van bewoners over de leefbaarheid zichtbaar, meetbaar en vergelijkbaar. Leefbaarheid omvat uiteenlopende onderwerpen als veiligheid, voorzieningenniveau, rommel op straat, contact met de buren en woonplezier. Bewoners hebben over al die aspecten een oordeel. Lemon meet dat oordeel door bewoners dertien vragen voor te leggen. Elke vraag gaat over een specifiek aspect van leefbaarheid. De vragen bestrijken vier clusters die samen bepalend zijn voor de beleving van leefbaarheid: fysieke omgevingsaspecten, sociale omgevingsaspecten, criminaliteit en veiligheid, ‘dissatisfiers’.

Kaartbeelden zorgen voor een heldere en toegankelijke presentatie van de uitkomsten. Lemon zet de resultaten in uw buurten en wijken af tegen de uitkomsten in vergelijkbare wijken elders in Nederland. Vervolgmetingen maken de ontwikkeling van de leefbaarheid in de tijd zichtbaar.

Kijk op www.lemoninternet.nl voor meer informatie en de uitkomsten van diverse leefbaarheidonderzoeken in Nederland.

 

Meer over: Leefbaarheid