RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Beleidsontwikkeling

Meer weten: Sjoerd Zeelenberg Thierry Wever Peter van Os


Bijdragen aan de kwaliteit van publieke besluitvorming: dat is onze missie. Vaak worden we betrokken bij trajecten waarin het gaat om het ontwikkelen van nieuw beleid. Bijvoorbeeld in de vorm van een beleidsnota, een ondernemingsplan of een woonvisie. Zulke opdrachten doen we graag. Wel hanteren we er een aantal spelregels bij. 

Het succes van beleid wordt bepaald door de mate waarin de keuzen zijn onderbouwd (gestoeld op feiten in plaats van veronderstellingen), afgewogen (aanpalende onderwerpen en alternatieven worden in de afweging betrokken) en afgestemd (acceptatie van keuzen neemt in het proces een prominente plaats in). De toon en opzet van het resultaat past bij de functie die de opdrachtgever voor ogen heeft. Het mag duidelijk zijn dat een enthousiasmerende visie een ander uiterlijk heeft dan een programma voor de komende drie jaar. 

We markeren helder waar RIGO aan zet is, bijvoorbeeld door een diagnose te stellen en opties te verkennen, debatten te leiden en/of keuzen op papier te zetten. Het maken van de bestuurlijke keuzen laten we daar waar het hoort: bij de opdrachtgever zelf. Het echte onderzoekswerk publiceren we in onze eigen kaft. Dat zullen we bij een beleidsnota niet doen. U vindt onze naam dan hooguit terug in de kleine lettertjes van het colofon. Soms is dat jammer, want we zijn trots op ons werk. Maar nog liever zien we een trotse opdrachtgever die, gebaseerd op kennis en inzicht, onderbouwde keuzen heeft kunnen maken en heldere standpunten heeft ingenomen.

 

Meer over: Woonvisies Corporatiebeleid