RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Effectverkenningen

Meer weten: André Buys Johan van Iersel Freddie Rosenberg


RIGO helpt bij het vooraf of achteraf in beeld brengen van (mogelijke) effecten van beleid. Voor een betere sturing (vooraf) en/of het evalueren van beleid (achteraf). Hebben we bereikt wat was beoogd? Moeten we beleid bijstellen of kunnen we aan de aanpak sleutelen voor een hoger rendement? Daarbij hebben we het over financieel rendement én over de maatschappelijke effecten.

Als ik investeer in een buurthuis, wat levert deze investering op voor de leefbaarheid en voor de financiële positie van mijn bezit in die buurt? Draagt dit nieuwbouwprogramma naar verwachting bij aan de kansen van starters in deze gemeente? Maar ook: heb ik met de nieuwe woonruimteverdeelregels inderdaad de wachttijden teruggedrongen? Is het energiegebruik door de subsidieregeling afgenomen en hoe kunnen we het rendement vergroten? 

Elke vraag krijgt een op maat gesneden aanpak. Enkele voorbeelden vindt u elders in de catalogus en bij onze publicaties.

 

Meer over: MKBA Effectverkenning nieuwbouw