RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Wonen met zorg

Meer weten: Froukje van Rossum Paul van Grieken Arian Boersma Eva Broxterman


Veel mensen met een lichamelijke of verstandelijke handicap willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Maar dan wél in een geschikte woning en woonomgeving en mét beschikbaarheid van zorg en dienstverlening. De afgelopen jaren zijn in ras tempo plannen gemaakt om dicht bij de mensen (wijken, kernen) basisvoorzieningen te realiseren of te versterken (o.m. met het concept woonservicezones). RIGO kan daarbij ondersteunen met onderzoek (inzicht), visievorming en procesbegeleiding.

Bij inzicht hebben we het over de ontwikkeling van de behoefte aan woonvormen en in de vraag naar diensten (zorg, welzijn en andere maatschappelijke functies). We kunnen dit vertalen naar benodigde accommodaties, indien gewenst met m² en een investerings- en exploitatieraming. Cruciaal in het proces is de samenwerking tussen verschillende beleidsterreinen en tussen verschillende partijen. We begeleiden het debat en zetten keuzen, aanpak en programma helder op papier.

 

Meer over: Prognosemodel zorg