RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Zorgvastgoed

Meer weten: Froukje van Rossum


Veel verzorgingshuizen worden omgevormd tot moderne woonzorgvoorzieningen met meer privacy en een bredere functie in de wijk. RIGO heeft in opdracht van het Ministerie van VWS een model ontwikkeld –TraVerzo- dat van verschillende transformatiescenario’s de financiële consequenties in beeld brengt.

Aan de hand van onder meer locatie, gebouwkenmerken en de huidige boekwaarde, gaat TraVerzo na wat de kosten en opbrengsten zijn van scenario’s die de opdrachtgever voor ogen heeft. We kunnen de scenariokeuze ook voeden met ramingen van de behoefteontwikkeling en een inventarisatie van alternatieve bestemmingen voor het gebouw en/of alternatieve locaties voor een nieuwe vestiging. TraVerzo levert informatie die het keuzeproces voedt. Ook dat proces kunnen we verzorgen.