RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Serviceflats

Meer weten: Froukje van Rossum


Overweegt u aanpak van een serviceflat? RIGO kan helpen bij een onderbouwde keuze. De toekomst van serviceflats staat ter discussie. De concurrentie is toegenomen door de forse uitbreiding van woonzorgcombinaties. Kansen blijven: de vergrijzing is nog lang niet over de top heen en de vraag naar gewoon wonen met zorg en flexibele service blijft groot. De afgelopen jaren heeft RIGO verschillende serviceflats terzijde gestaan bij het ontwerpen van een aanvalsplan om de neerwaartse spiraal van leegstand te keren.

Onze toekomstverkenning serviceflats bestaat uit de vraag (kwalitatieve en kwantitatieve bepaling van de behoefte aan wonen en aan zorg onder senioren in de regio), een vergelijking van de kwaliteit en de kosten van de serviceflat met andere ouderencomplexen in de buurt en referentiecomplexen (wat doet de concurrentie?) en een overzicht van transformatiemogelijkheden (bouwkundig en economisch). Bewonersgesprekken kunnen deze informatie verrijken.

 

Meer over: Prognosemodel zorg