RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Prognosemodel zorg

Meer weten: Johan van Iersel


Het prognosemodel zorg en dienstverlening van RIGO schat de toekomstige vraag naar wonen, zorg en dienstverlening. Het model koppelt demografische voorspellingen aan het benodigde aanbod van woningen en maatschappelijk vastgoed. We kunnen dit verrijken met een inschatting van het aantal vierkante meters per functie en de daarbij behorende bouw- en exploitatielasten. Een betrouwbare basis voor beleid.

 

Meer over: Wonen met zorg Zorgvastgoed