RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Locatieonderzoek

Meer weten: Jan Scheele - Goedhart Eva Broxterman Hans van der Reijden


In opdracht van projectontwikkelaars, corporaties en gemeenten verkent RIGO de mogelijkheden voor nieuwe bouwprojecten. Met dit locatiegericht onderzoek dragen we bij aan het zo goed mogelijk op de voorkeur van de markt afstemmen van de projecten. We gaan in op de vraag (marktpotentie) en op de financiële haalbaarheid.

Wat zijn de afzetmogelijkheden van de geplande woningen? Is er nog vraag naar kantoorruimte? Noodzaakt de huidige woningmarkt tot verandering van woningbouwplannen of tot het bijstellen van verkoopprijzen? Zonder markt geen kans voor een succesvolle gebiedsontwikkeling. Bij financiële haalbaarheid kijken we naar de functie (tegen welke prijs zijn bijvoorbeeld de appartementen of de parkeerplaatsen af te zetten) en naar de locatieontwikkeling als geheel (huur- en koopprijzen, bouwkosten, grondprijzen, kwaliteit).

Voor het onderbouwde advies analyseert RIGO binnen een kort tijdsbestek een grote hoeveelheid bronnen. Kwaliteitskenmerk is de kennis van concrete bouwprojecten en locaties, in combinatie met kennis van het beleid van rijk, provincies en gemeenten, en van regionale en landelijke marktontwikkelingen.