RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Corporatiebeleid

Meer weten: Peter van Os Thierry Wever Arian Boersma


Woningcorporaties zijn bijzondere ondernemingen: ondernemers met een maatschappelijke doel. Natuurlijk wordt van corporaties verwacht dat ze efficiënt en effectief inspelen op vragen van de klant en daarbij hun financiële continuïteit waarborgen. Bestaansrecht ontlenen ze echter aan het dienen van het maatschappelijk belang ofwel het belang van de volkshuisvesting. 

Binnen deze context is veel ruimte voor een eigen gezicht: de ene corporatie positioneert zich als vastgoedpartner in de keten wonen-werken-leren, de ander richt zich primair op het welzijn van haar huurders. Visie formuleren betekent kleur bekennen. Hoe beschouw ik de werkelijkheid? Wat zijn onze belangrijkste klanten? Met welk aanbod aan producten en diensten willen we ons onderscheiden? Wat vinden we een goede verhouding tussen huur, kwaliteit en inkomen? Het ondernemingsbeleid gaat over deze principiële vragen en geeft daarmee richting aan de investeringen en inzet van de corporatie.

RIGO ondersteunt woningcorporaties bij het opstellen van een strategischevisie of ondernemingsplan. Onze aanpak kenmerkt zich door scherpe analyses (inzicht in marktpotenties, in partijen en hun belangen), heldere afwegingen (beargumenteerde opvattingen en keuzen) en de aandacht voor het proces (in- en extern).


 

Meer over: Vastgoedsturing en assetmanagement Woningmarktonderzoek Effectverkenningen Participatie Maatschappelijk ondernemen Maatschappelijk rendement MKBA