RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Woonvisies

Meer weten: Arian Boersma Paul van Grieken Thierry Wever Ilse Giesbers


Een woonvisie geeft de gemeentelijke ambities op het gebied van wonen weer. Het gebruik van de term woonvisie, nota wonen of volkshuisvestingsbeleid veronderstelt dat vast staat hoe zo’n document eruit ziet. Deels is dat waar. Een woonvisie gaat over mensen, woningen, over de beschikbaarheid en verdeling daarvan, en over buurten en leefbaarheid. Elke woonvisie bevat visie, ambities en aanpak, in het bijzonder de rol en inzet van de gemeente. In de accenten en de uitwerking zien we grote verschillend, passend bij de lokale problematiek en de rolopvatting van de gemeente.

De RIGO aanpak kenmerkt zich door een gedegen inzicht in de woningmarkt en een stevig debat over de uitgangspunten. Het succes van een woonvisie staat of valt met draagvlak binnen en buiten de gemeentelijke organisatie. We zorgen dan ook voor betrokkenheid intern (politiek bestuurlijk en de diverse ambtelijke diensten) en extern (bewoners, corporaties, makelaars, zorgaanbieders enzovoort).


Een woonvisie moet helder maken waar de gemeente voor staat en anderen uitnodigen daar een bijdrage aan te leveren. De kern zit naar onze mening echter niet in de euro’s, maar in de resultaten die de gemeente wil boeken: wat vinden we belangrijk, waar meten we het succes aan af, wat doen we en wat verwachten we van derden? Een dergelijke beschrijving is verrekpunt voor het handelen van (de verschillende afdelingen binnen) de gemeente en voor afspraken met derden.

 

Meer over: Woningmarktonderzoek Woningbouwprogramma Prestatieafspraken Effectverkenningen