RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Huurbeleid

Meer weten: Peter van Os Steven Kromhout Arian Boersma Paul van Grieken


RIGO kan ondersteunen bij het ontwerpen van het huurbeleid, het evalueren van beleidsscenario’s en het implementeren van het beleid. Wat nemen we als grondslag voor de bepaling van het gemiddelde huurniveau en wat voor de huurdifferentiatie? Wat vinden we een goede verhouding tussen prijs en kwaliteit en waar baseren we dat op? Logica, consistentie en uitvoerbaarheid zijn sleutelbegrippen.

Om effecten van keuzen te kunnen schatten hebben we een simulatiemodel ontwikkeld. Dit model geeft inzicht in de huurniveaus ten opzichte van maximaal toegestaan, de huurquoten voor verschillende groepen, het aandeel van de verschillende inkomensgroepen in het bezit, het gebruik van huurtoeslag, de huuropbrengsten en de mutatie van de bedrijfswaarde.

Onze ervaringen benutten we regelmatig voor beschouwingen en evaluaties.

 

Meer over: Energielasten Betaalbaarheid