RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Energielasten

Meer weten: Kees Leidelmeijer Esther Cozijnsen Steven Kromhout


Weinig woningzoekenden laten de stookkosten van een woning serieus meewegen in hun woonvoorkeur. Vreemd is dit niet. Voor veel huishoudens geldt nu nog dat de energielasten duidelijk lager zijn dan de vaste lasten als huur of hypotheekrente. Voor huishoudens met een laag inkomen in oude slecht geïsoleerde huurwoningen ligt dit nu echter al anders. Een energierekening van 200 euro per maand is in deze situatie niet ongebruikelijk; dat komt aardig dicht bij de huurlasten als we ook de huurtoeslag erbij betrekken.

We hebben toekomstverkenningen gemaakt die laten zien dat tegen het jaar 2026 de energielasten in woningen met de laagste energielabels de grootste post in de woonlasten zullen zijn. Als we niets doen, dan stijgt de woonquote voor deze huishoudens naar 50%. De paradox is dat mensen met een smalle beurs beter afzijn met een nieuwere en dus duurdere woning.

RIGO heeft in samenwerking met Builddesk de ‘woonlastenverkenner’ ontwikkeld. Die geeft inzicht in de woonlasten van diverse typen huishoudens, nu en ook de verwachte ontwikkeling in de toekomst. De verkenner bekijkt het totale plaatje: niet alleen huur of hypotheek maar ook huurtoeslag, hypotheekrenteaftrek en energielasten. We combineren dat met inkomensgegevens zodat we inzicht krijgen in de woonquoten. Dit inzicht is nodig om te kunnen sturen op de woonlasten en onderbouwt de strategiekeuze.

 

Meer over: Huurbeleid Betaalbaarheid