RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Vastgoedsturing en assetmanagement

Meer weten: Peter van Os Thierry Wever


RIGO ondersteunt woningcorporaties bij het ontwikkelen van strategisch vastgoed beleid en assetmanagement.

Waar liggen kansen voor versterking van de portefeuille? Welk woningbezit sluit het beste aan bij de maatschappelijke opgaven waarin we een bijdrage willen leveren? Wat vraagt dat aan investeringen in nieuwbouw, herstructurering en/of verbetering? RIGO ondersteunt woningcorporaties bij het ontwikkelen van strategisch voorraadbeleid en de plaats van assetmanagement hierin.

We geven inzicht in de woningmarkt en de prestaties van complexen (woningmarkttechnisch, financieel, bouwtechnisch). We zoeken de verbinding tussen lange termijn doelen op portefeuilleniveau, ambities per wijk of kern en de situatie van individuele complexen. Zijn de contouren van beleidsscenario’s helder, dan kunnen we inzicht geven in de maatschappelijke en financiële effecten daarvan. Ook het proces vraagt de nodige aandacht. Intern om informatie te halen en om keuzen in de organisatie te verankeren. Extern om kennis en verwachtingen bij belanghouders te achterhalen.

De beleids8baan is ons denkmodel:


 

Meer over: Corporatiebeleid Mensen, stenen, geld 2.0 Asset managers in de corporatiesector Naar de eredivisie van vastgoedsturing Woningmarktonderzoek Maatschappelijk ondernemen Huurbeleid