RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Maatschappelijk ondernemen

Meer weten: Peter van Os


Corporaties zijn maatschappelijk ondernemers: ondernemers gericht op het oplossen van maatschappelijke woonvraagstukken. Wij beschouwen maatschappelijk ondernemen nadrukkelijk niet als ‘iets bijzonders naast de reguliere taken’, maar als een wezenskenmerk van de corporatie. Dat betekent dat wij als RIGO geen apart ondersteuningspakket voor maatschappelijk ondernemen hebben, maar dat de principes van maatschappelijk ondernemen centraal staan in onze denk- en werkwijze bij opdrachten voor woningcorporaties en andere maatschappelijke ondernemers. Deze hebben te maken met een heldere positiekeuze, sturen op maatschappelijk rendement, rekening houden met opvattingen van de omgeving (belanghouders) en aandacht hebben voor een maatschappelijke cultuur en werkwijze van de organisatie.

De kennis en kunde die we op deze manier vergaren vertalen we zo nu en dan in algemene richtingen en handreikingen. Zo ontwikkelden we in opdracht van en samen met KWH het Maatschappijlabel. In opdracht van de VTW en de SEV schreven we een handreiking voor toezichthouders over het volkshuisvestelijke toezicht waarbij de maatschappelijke ondernemer het venster was waardoor we keken.

 

Meer over: Corporatiebeleid Maatschappelijk rendement Participatie