RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

MultiViSi

Meer weten: Martin Damen


In hoeverre compenseert meer groen in de woonomgeving voor een lager aantal kamers? Welke parkeeroplossing compenseert voor een kleinere tuin? MultiViSi is een geavanceerd onderzoeksinstrument voor de markt van woningen en woonmilieus. Hiermee kunnen kernkeuzes voor het ontwerp van (vernieuwende)woningtypes en woonmilieus bij de doelgroepen van consumenten worden getoetst en geoptimaliseerd in prijs, kwaliteit en afzetkansen.

Met behulp van woonbeelden, die via internet worden gepresenteerd, meten we de woonvoorkeuren en kunnen we simulaties maken met aspecten van het woonbeeld. De beelden komen tot uitdrukking in foto’s, maquettes, kaarten en referenties. In veel andere markten is deze conjuncte analyse al een veelvuldig toegepast instrument bij productontwikkeling. Ook voor het ontwerp van woning en woonomgeving geeft conjunct meten informatie voor het finetunen van het ontwerp.

MultiViSi biedt een ideale gelegenheid om consumentgericht ontwikkelen uit te tillen boven het niveau van individueel opdrachtgeverschap. Kansinteractie is het sleutelwoord, wat het zeer aantrekkelijk maakt voor opdrachtgevers.

 

Meer over: Conjunct meten