RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Prestatieafspraken

Meer weten: Thierry Wever Paul van Grieken Arian Boersma


Al jarenlang ondersteunt RIGO gemeenten, woningcorporaties en huurders bij het maken van prestatieafspraken. Met veel plezier, want er zijn maar weinig opdrachten die zo nadrukkelijk aansluiten bij de missie van ons bureau. Door kennis te bieden van de feiten, inzicht te geven in de mogelijkheden en de besluitvorming daarover te ondersteunen.

In onze lokale opdrachten brengen we die ondersteuningsmix in praktijk. Dat leidt altijd tot op maat gesneden afspraken. Naar inhoud en vorm zijn ze vaak vergelijkbaar. Natuurlijk gaan ze over nieuwbouw, herstructurering, woonruimteverdeling, leefbaarheid en wonen en zorg. En uiteraard zijn de afspraken in concrete en meetbare termen geformuleerd. Maar naar functie kunnen ze heel verschillend zijn. Ligt er een concrete opgave waar gemeenten en corporatie samen aan moeten werken? Of is juist onbekend welke opgaven om een gezamenlijke aanpak vragen? Hoe zijn de verhoudingen, hoe is de cultuur van samenwerking, welke contacten en contracten liggen er al? En vooral: waarom willen gemeente, corporatie en huurders eigenlijk afspraken maken? Juist in het antwoord op deze vragen krijgen prestatieafspraken betekenis. En worden ze meer dan een stuk papier met wat handtekeningen.

Het ondersteunen van lokale trajecten wisselen we af met opdrachten waarin we onze gedachten en ervaringen nader uitwerken. Zie bijvoorbeeld de immer relevante Handreiking Samen meer Presteren. 

Onze ervaringen zetten we ook in voor partijen afzonderlijk: een woon- of investeringsvisie voor gemeenten, een prestatiebod voor woningcorporaties of een second-opinion voor de huurders.