RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Woningbouwprogramma

Meer weten: Ilse Giesbers André Buys


Wat moet er aan de woningvoorraad veranderd, vervangen en toegevoegd worden om tegemoet te komen aan de wensen van de inwoners van nu en straks? Inzicht in de ontwikkelingen op de woningmarkt is een belangrijke bouwsteen. Maar niet de enige. De ambities van de gemeente en de mogelijkheden voor nieuwbouw en transformatie zijn de andere bouwstenen. Heeft de gemeente ambities om te groeien of juist niet, welke groepen wil de gemeente extra aandacht geven? Enzovoort. RIGO brengt inzicht in de woningmarkt, in de bouwmogelijkheden en opvattingen bijeen en vertaalt dit in een bouwprogramma. We doen dit altijd in dialoog met de opdrachtgever: een bouwprogramma is immers geen koele rekensom maar geeft uitdrukking aan beleid.

 

Meer over: Woonvisies Woningmarktonderzoek