RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

MKBA

Meer weten: Martin Damen Freddie Rosenberg

Downloads: Folder


Financiële consequenties van projecten zijn relatief eenvoudig in beeld te brengen. Lastiger is dat voor de maatschappelijke effecten van een bepaalde investering, terwijl de roep om inzicht, ten minste bij publieke investeringen, steeds luider wordt. De maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) biedt dit inzicht.

Met de MKBA worden de verschillende kosten en baten in kaart gebracht en in geld uitgedrukt. Bij de baten spreken we over meer dan alleen geld: juist maatschappelijke aspecten willen we inzichtelijk maken. Veel baten keren niet bij de investeerder zelf terug. Zo komt de baat van een snelweg terecht bij de vele weggebruikers. Investeringen in sociaal zwakke buurten komen niet alleen ten goede aan de buurtbewoners maar ook aan de omliggende buurten en wellicht ook aan het arbeidsproces. Een investering in een  jeugdhonk kan leiden tot besparing op onderhoud aan de woonomgeving. Het feit dat de baten bij verschillende partijen terechtkomen is precies de reden van ingrijpen door een overheid of een maatschappelijk ondernemer. Het is echter ook de reden dat het rendement van de investering vaak niet direct zichtbaar is.

De MKBA is met succes beproefd bij grote infrastructurele projecten, zoals de Zuiderzeelijn, en kan ook zinvol zijn voor veel investeringen van corporaties en gemeenten. De waarde van instrumenten als de MKBA ligt vooral in het vergroten van het inzicht in effecten van investeringen, om bewust te kunnen sturen op maatschappelijk rendement.

Zie ook onze website www.kenniscentrum-mkba.nl.

 

Meer over: Onderwijshuisvesting