RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Maatschappelijk rendement

Meer weten: Peter van Os Freddie Rosenberg


Maatschappelijk ondernemers als corporaties ontlenen hun bestaansrecht aan het realiseren van maatschappelijke doelen. Toch is het nog geen gemeengoed om het maatschappelijke rendement zichtbaar te maken en vervolgens bewust te sturen op het vergroten daarvan.

RIGO kan op verschillende manieren het maatschappelijk rendement zichtbaar maken. De methode kiezen we op basis van het onderwerp, de aanwezige informatie en de wensen van de opdrachtgever (waar wordt de informatie voor gebruikt). De methoden variëren van een maatschappelijke kosten-baten analyse (alle effecten uitdrukken in euro’s, zie elders in de productencatalogus) tot logisch redeneren op basis van inzichten en meningen van alle betrokkenen.

 

Meer over: MKBA Effectverkenningen