RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Onderwijshuisvesting

Meer weten: Freddie Rosenberg


Sinds 1997 zijn gemeenten verantwoordelijk voor onderwijshuisvesting. Ze moeten minimaal een verordening vaststellen waarmee schoolbesturen ieder jaar een beroep kunnen doen op budget voor onderhoud, renovatie en nieuwbouw. Veel gemeenten hebben daarnaast beleid ontwikkeld om het onderhouden en vernieuwen van de gebouwenvoorraad op lange termijn te organiseren. Dat moet ook: de verantwoordelijkheid houdt de plicht in om onderwijsinstellingen adequaat te huisvesten. Zelfs wanneer dat meer kost dan de gemeente aan (niet geoormerkt) budget in het gemeentefonds ontvangt.
Onderwijshuisvesting roept daarbij vragen op over onder andere doelmatigheid en effecten

RIGO heeft verschillende onderzoeken uitgevoerd waarin bovenstaande vragen beantwoord werden. Dit gebeurde in opdracht van het ministerie van OCW, gemeenten, rekenkamers en schoolbesturen.

 

Meer over: Rekenkameronderzoek MKBA Vastgoedsturing en assetmanagement Leefbaarheid Onderwijshuisvesting in Alphen aan den Rijn De Masterplannen meester Effect van investeringen in onderwijshuisvesting Multifunctionele accommodatie Dillenburg MKBA studentencampus Amstel III Effecten campus Hoogvliet