RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Sociale Index

Meer weten: Esther Cozijnsen


In 2007 heeft RIGO voor de gemeente Rotterdam de sociale index ontwikkeld. Inmiddels is dit instrument ook in andere gemeenten ingezet. Met behulp van de sociale index kan de sociale kwaliteit van wijken in kaart worden gebracht en kunnen ontwikkelingen in de tijd zichtbaar worden gemaakt. De sociale index biedt daarmee een basis om beleidsdoelen te (her)formuleren of prioriteiten te stellen.

De basis voor de sociale index wordt gevormd door een wetenschappelijk kader dat onderscheid maakt tussen elementen die op korte termijn beïnvloedbaar zijn door beleid en elementen die dat niet zijn. De nadruk ligt op vier beïnvloedbare elementen: de capaciteiten van de bewoners, de kwaliteit van de leefomgeving en de mate van participatie en binding. De manier waarop deze elementen worden gemeten, wordt afgestemd op lopend beleid en specifieke aandachtspunten. Dit maakt de sociale index breed inzetbaar en ook geschikt voor kleinere gemeenten.

Voor meer informatie over de sociale index kunt u contact opnemen met Esther Cozijnsen.

 

Meer over: Sociale Index Rotterdam: instrumentontwikkeling en proefmeting Gemeente Leeuwarden publiceert Sociale Index Sociale Index in Assen Sociale Index Kampen