RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Peter Berkhout

CV

Senior onderzoeker
peter.berkhout@rigo.nl
020 5221110

Peter Berkhout is econometrist en sinds april 2011 in dienst bij RIGO. Voordien was hij werkzaam bij SEO Economisch Onderzoek (1991-2008) en het Economisch Instituut voor de Bouw (2008-2011). Gedurende zijn loopbaan in het beleidsonderzoek deed hij ruime ervaring op in tal van onderzoeksterreinen, waaronder arbeidsmarkt, onderwijs, energiebesparing en toerisme. Peter heeft veel affiniteit met de kwantitatieve modelmatige aanpak van onderzoek, waarin het keuzegedrag van mensen en hun afwegingen centraal staan. Bij RIGO houdt hij zich bezig met vraagstukken waar de economische invalshoek meerwaarde kan opleveren, zoals bij o.a. arbeidsongevallen, energiebesparing, conjunctmeten en de woningmarkt.

In 2004 promoveerde hij bij de Universiteit van Amsterdam op zijn proefschrift ‘Van bul naar baan’, waarin de overgang van afgestudeerden van de universiteit naar de arbeidsmarkt met econometrische modellen in kaart wordt gebracht. Peter streeft ernaar zijn onderzoeksresultaten breed onder de aandacht te brengen door middel van artikelen of opiniërende stukken, dan wel door middel van wetenschappelijke publicaties. Dat heeft geleid tot diverse artikelen in tijdschriften zoals Economisch Statistische Berichten (ESB) en Cobouw, en tevens tot een reeks van artikelen in internationale vaktijdschriften, waaronder Journal of Population Economics, Southern Economic Journal, Energy Economics, Energy Policy, Tourism Analysis, De Economist, Statistica Neerlandica en Journal of Real Estate Practice and Education.

Publicaties (29)

Eerdere nieuwsbrief (10)