RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Michelle Hu

CV

Junior onderzoeker
michelle.hu@rigo.nl
020-5221153

View Michelle Hu's profile on LinkedIn

Michelle Hu is als junior onderzoeker werkzaam bij RIGO. Haar specialisme ligt op het vlak van Geografische Informatie Systemen (GIS) en geografische visualisatie. Of te wel het bewerken van grote (geografische) databestanden tot analyseerbaar materiaal, de analyse hiervan en het presenteren van de resultaten in kaarten.

In de periode 2013-2014 liep ze stage bij RIGO. Tijdens haar stage heeft ze met behulp van Geografische Informatie Systemen (GIS) een bijdrage geleverd aan het verbeteren van de voor het onderzoek noodzakelijke databestanden en nieuwe onderzoeksmethode ontwikkeld.

Binnen de bachelor Aarde en economie aan de Vrije Universiteit deed zij onderzoek naar de aardbevingsbestendigheid van woningen in Noordoost Groningen en voerde zijn een kosten-batenanalyse uit voor een eventueel sloopbeleid. In 2015 ronde Michelle de master Human geography: environmental geography(track) aan de Universiteit van Amsterdam af.