RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Paul van Grieken

CV

Senior adviseur
paul.van.grieken@rigo.nl
020-5221195

Paul van Grieken is strategisch beleidsadviseur in dienst van besluitvaardigheid en handeling. Daarbij kan hij bogen op een brede ervaring, zowel op diverse beleidsterreinen als in verschillende onderzoekstechnieken.

Begonnen bij RIGO in 2000 als kwantitatief onderzoeker ontpopte Paul zich als ontwikkelaar van reken- en simulatiemodellen voor huurbeleid en als maker van informatie- en signaleringssystemen voor (bijvoorbeeld) strategisch voorraadbeheer.

In 2006 stapte hij in de politiek-bestuurlijke wereld van Amsterdam. Als wethouder in Amsterdam Oud-Zuid was het zijn taak om tot gedragen besluiten te komen. Oplossingsgericht inzicht in besluitvormingsprocessen is daarbij onontbeerlijk. Paul werkte gebiedsgericht: verbinden van uiteenlopende beleidsdomeinen – van fysiek gebouwde omgeving tot sociale opgaven in buurten met soms grote-stedenproblematiek. Wie zijn gesprekspartner ook was (bewoner of ambtenaar, ondernemer of politicus), in de kunst van het vragen stellen komt hij tot gedragen besluiten.

Sinds april 2015 is Paul weer terug bij RIGO. Daar gebruikt hij zijn uitgebreide ervaring met bestuurlijke trajecten als adviseur, met name bij lokale beleidsontwikkeling op de domeinen van wonen, zorg en welzijn, ruimtelijke strategie en duurzaamheid. Zijn kennis van kwantitatieve analyse is hij in de jaren echter niet verleerd en ook die weet hij in te zetten voor beleidsstrategieën.

Paul van Grieken studeerde psychologie en filosofie met focus op onderzoeksmethoden en technieken.

Publicaties (10)