RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Miriam Dorigo

CV

Onderzoeker/adviseur
miriam.dorigo@rigo.nl
020 5221125

Miriam Dorigo studeerde sociologie in Utrecht en Nijmegen en is een ervaren kwalitatief en kwantitatief onderzoeker. Zo heeft zij ervaring met focusgroepen en interviews opgedaan tijdens haar studie en een brede basis in sociaalwetenschappelijk onderzoek. In al haar werkzaamheden heeft Miriam oog voor de menselijke kant van onderzoek en beleid. Zij wordt getriggerd door ongelijkheidsvraagstukken, zoals de toegankelijkheid van de woningmarkt voor alle (minderheids)groepen in Nederland, in hoeverre het nodig is dat daarop gestuurd wordt en hoe dan.

Miriam heeft na haar studie vijf jaar gewerkt bij onderzoeksbureau MuConsult, waar ze projecten uitvoerde op het gebied van verkeer en vervoersvraagstukken. Ook hier was haar belangrijkste onderzoeksveld het gedrag van mensen, hoe kiezen mensen bijvoorbeeld voor hun vervoermiddel en kunnen (en willen) wij ons reisgedrag veranderen. Deze vraagstukken kwamen vooral naar voren in evaluaties van projecten in het kader van Beter Benutten, een landelijk overheidsprogramma bedoeld om via gedragsverandering van reizigers fileproblematiek te verminderen.

Bij Rigo legt Miriam zich toe op de Leefbaarometer en ongevalsanalyses met behulp van ORCA (www.weborca.nl); de Occupational Risk CAlculator. Daarnaast zet zij haar ervaring in bij verkeersgerelateerde vraagstukken.