RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Laura Keesman

CV

Junior onderzoeker/adviseur
laura.keesman@rigo.nl
020 5221137

View Laura Keesman's profile on LinkedIn

Laura Keesman is socioloog en werkt sinds september 2016 bij RIGO als junior onderzoeker / adviseur. Laura is geïnteresseerd in de interactie tussen (groepen) mensen en burgers en organisaties. Laura legt zich bij RIGO voornamelijk toe op onderzoeksprojecten in het sociale domein en op het lokaal woonbeleid in de vorm van woonvisies, prestatieafspraken en beleidsevaluaties.

Tijdens haar studie Sociologie werkte zij als sociaalpedagogisch begeleider in de maatschappelijke opvang van dak- en thuislozen. Daarvoor studeerde zij Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en werkte zij zes jaar bij het Leger des Heils in Amsterdam als maatschappelijk werker en sociaalpedagogisch begeleider. Hier kwam zij in aanraking met verschillende soorten problematiek op het gebied van verslaving, financiën, gedrag, psychologie en psychiatrie en op gebied van huisvesting. Dit op individueel en beleidsmatig niveau. Laura’s ervaring op de werkvloer heeft ervoor gezorgd dat zij knelpunten kan identificeren die voortkomen uit beleid.

Zij heeft ervaring opgedaan met kwalitatief onderzoek, door interviews uit te voeren voor haar Master Thesis onderzoek. Uit deze thesis is een publicatie voortgekomen die augustus 2016 is aangeboden aan het internationale Journal of Social Work. Naast haar werk bij RIGO geeft Laura les op de Universiteit van Amsterdam in ‘Klassieke Sociologische Theorie’ en geeft zij de ‘Verdiepingsmodule Cultuursociologie’.